Gavekort / TilgodebevisGavekort kan købes i alle fysiske Zizzi butikker, men er endnu ikke på webshoppen. 


Du kan bruge dit Zizzi gavekort/tilgodebevis i en af vores fysiske Zizzi butikker, men desværre ikke på Zizzi.dk.


Bemærk at gavekortet/tilgodebeviset kan bruges i samtlige danske Zizzi butikker - og ikke kun i den butik hvor det oprindeligt var udstedt. Find din butik her.


Kort fortalt: Det er desværre ikke muligt at købe et gavekort på Zizzi.dk, ligesom det heller ikke er muligt at købe et gavekort i Zizzi butikkerne til brug på Zizzi.dk.